Hepatit B-virusinfektion

Vad är hepatit B? Hur överförs sjukdomen? Vem riskerar att fånga ett farligt virus? Vilka effektiva metoder används för att behandla en sjukdom? Allt detta kommer att diskuteras vidare i vår artikel.

Allmän information

Innan vi lär oss hur hepatit B överförs, låt oss se på vad det är. Symptomen och behandlingen av sjukdomen. Sjukdomen har en viral natur. Att komma in i människokroppen har orsakssambandet till sjukdomen en destruktiv effekt på ett antal organ. Levervävnad, som påverkas av en virusinfektion på mikroskopisk nivå, lider mest. Sjukdomen kan uppstå utan några uttalade symtom, såväl som med märkbara hälsoeffekter. Vid omvandling till det kroniska scenet framkallar hepatit B-viruset utvecklingen av maligna tumörer, såväl som levercirros.

Riskgrupper

Som övningar visar följande kategorier av befolkningen riskerar att få kontrakt på hepatit B:

 • Personer som är oläsliga i valet av sexuella partners.
 • Män som föredrar homosexuella relationer.
 • Människor tar narkotiska läkemedel genom injektion.
 • Familjemedlemmar till en person som är infekterad med kronisk hepatit.
 • Läkare som är skyldiga att vara omgivna av personer som är infekterade med viruset.
 • Barn som föddes från smittade mödrar.
 • Allvarligt sjuka patienter som behöver organtransplantationer, liksom personer som behöver frekventa blodtransfusioner.

Vilka är chanserna att inte få hepatit B om det är infekterat med ett virus?

Absolut skydd mot hepatit B är endast tillgängligt hos tidigare sjukdomar, såväl som personer som tidigare fått vaccination. I andra situationer är nederlag av kroppen med en viral patogen nästan oundviklig.

Nyfödda som har utvecklats i livmodern hos en infekterad mamma injiceras med ett specifikt immunoglobulin. Ämnet garanterar skydd mot hepatit B i 85-95% av fallen. Men bara under förutsättning att i framtiden kommer vaccinationer att utföras.

Hepatit B immunoglobulin kan också erbjudas vuxna. Denna lösning används ofta när risken för infektion är hög om infektion ännu inte har ägt rum. Exempelvis införs substansen ofta i kroppen av människor som tvingas vara i nära kontakt med patienterna. Om det finns en särskild immunoglobulin i kroppen hos en vuxen, minskas sannolikheten för att utveckla hepatit B signifikant.

klassificering

Följande former av sjukdomen utmärker sig:

 1. Fulminant hepatit B - under några timmar efter infektion med virus uppträder svullnad i hjärnvävnaden hos människor. Då följer oundvikligen en koma. Dödsfall hos personer som har lider av hepatit i denna form sker efter en liten tidsperiod.
 2. Akut - fortsätter i flera steg. Först av allt börjar en smittad person känna en allmän sjukdom. Då blir huden gulaktig. I avsaknad av diagnos och adekvat hjälp har akut hepatit B den negativa effekten på leverns funktion, upp till organets fullständiga misslyckande.
 3. Kronisk - viral infektion blir en form i några månader. Detta segment är inkubationsperioden. Så snart sjukdomspatogenen sätter sig i kroppen börjar personen drabbas av karakteristiska symptom.

Sätt att överföra

Hur överförs hepatit B? Sjukdoms orsaksmedlet kan penetrera kroppen av en frisk person uteslutande tillsammans med patientens infekterade biologiska material. Så hur överförs hepatit B?

 1. Genom kön har den infekterade en viral patogen inte bara i blodet. Infektion finns i andra kroppsvätskor och avfallsprodukter. I synnerhet finns viruset i hankön och kvinnliga vaginala hemligheter. Därför ökar oskyddat samlag väsentligt sannolikheten för att få hepatit B.
 2. Genom saliv - om en frisk person har vävnadsskada i munnen, kan en djup kyss orsaka infektion.
 3. Genom blodet - den vanligaste metoden för infektion. Många människor som inte vet hur hepatit B sänds smittas med injektion med sprutor när de används igen. Även transfusion av infekterat blod är ofta orsaken. Levereras hepatit B genom blod genom kontakt? Risken för att fånga ett virus är närvarande när otillräcklig medicinsk utrustning steriliseras. Dessutom kan kontakt med infekterat blod inträffa i skönhetssalonger där manikyr, tatuering utförs.
 4. Vid förlossning - i det här fallet kan barnet infekteras om mamman verkar som bärare av viruspatogenen.

Så vi fick reda på om hepatit B överförs via sexuella och andra vanliga sätt. Det är värt att notera att viruspatogen under lång tid kan bibehålla aktiviteten även i torkat blod. En sådan infektion har trots allt ökat motstånd mot aggressiva miljöfaktorer, särskilt höga och låga temperaturer. Därför är det extremt viktigt att komma ihåg hur hepatit B överföres från person till person och på alla sätt som möjligt för att skydda dig från farliga faktorer.

Är det möjligt att förorena i hushållskontakter?

Levereras hepatit B genom interaktion med infekterade föremål i vardagen? Viruset finns i produkterna av mänsklig aktivitet: avföring och urin, saliv, tårvätska, sexuella sekret. Risken för infektion uppträder vid kontakt med dem, men endast om det finns skador på människans hud eller slemhinnor. Trots möjligheten för en sådan överföringsmetod för viruset är smittsäkerhetsrisken extremt liten. Sådana fall registreras oftast bland barn som har ett svagt immunförsvar.

Forskare bekräftar att hepatit B inte kan attackera kroppen genom holistisk hud. Detta innebär att smittan inte överförs genom att äta förorenad mat, genom kontakt med hushållsartiklar, genom konversation. Därför bär en sjuka nästan ingen fara för andra. Social isolering av personer som drabbats av viruset är en valfri åtgärd för att förhindra dess spridning.

symtomatologi

Med tanke på hur hepatit B överförs, låt oss titta på de karakteristiska symtomen på sjukdomen. Största delen av smittade personer under lång tid känner sig inte alls obehag. Ofta är det möjligt att upptäcka en viral patogen av en slump, under laboratorietester, före läkarundersökning eller registrering av gravida kvinnor.

Hepatit B gör sig ofta känd för en kort stund efter infektion. Följande symtom kan uppstå:

 • Illamående.
 • Känsla av kronisk trötthet.
 • Ökad kroppstemperatur.
 • Allmän sjukdom.
 • Stark migrän.
 • Utvecklingen av gulsot.
 • Gulning av ögonproteiner, palmer, slemhinnor.
 • Byt urinskugga till mörkare.
 • Smärta i lederna.
 • Förlust av aptit.
 • Missfärgning av avföring.
 • Känslan av tyngd i rätt hypokondrium.
 • Frossa, hosta, rinit.

Om sjukdomen blir kronisk börjar personen, förutom ovanstående symptom, drabbas av leversvikt. Under denna period, den allmänna förgiftningen av organismen. I avsaknad av aktuellt svar på problemet och adekvat behandling är kritisk skada på nervsystemet oundvikligt följt av ett dödligt utfall.

diagnostik

Om en person vet hur hepatit B överförs, symtom på sjukdomen och noterar karaktäristiska tecken i sig är det viktigt att omedelbart undersökas i en medicinsk institution. Disprove eller bekräfta den nedslående diagnosen möjliggör sådana test:

 • Urinanalys.
 • Studien av blodets biokemiska sammansättning.
 • Kontrollera kroppsvätskor för närvaron av ett virusantigen.
 • Immunogram.
 • Leverbiopsi.

behandling

Läkarens primära verkan vid diagnos av hepatit B är receptbelagda för patienten av åtgärder som syftar till att avlägsna en mängd toxiner från kroppen. Oftast är dessa syften tilldelade daglig konsumtion av rent vatten i betydande kvantiteter. Införandet i kroppen av speciella farmakologiska formuleringar via droppvägen kan också användas.

Om hepatit B har gått in i kronisk form, är komplicerad medicinsk behandling ordinerad för patienter:

 • Antivirala farmakologiska medel - förstöra orsakssambandet till sjukdomen.
 • Interferoner - sakta ner destruktionen av levervävnad.
 • Immunomodulatorer - bidrar till aktivering av kroppens skyddande funktioner.
 • Hepatoprotektorer - ger resistens hos leverceller mot de patologiska effekterna av viruspatogenen.
 • Mineral- och vitaminkomplex bidrar till övergripande stöd och förstärkning av kroppen under behandlingsperioden.

Sammanfattningsvis

Som du kan se finns det många sätt som låter dig skydda dig från sjukdomsutvecklingen. Först och främst bör du alltid komma ihåg hur hepatit B överförs. Du kan skydda dig mot infektion genom att utföra tidig vaccination. För att förhindra skador på kroppen av hepatitvirus är det extremt viktigt att hålla en hälsosam livsstil, observera hygien, eliminera kontakt med främmande biologiskt material, donera blod regelbundet för analys.

Hepatit B - vad det är, hur det överförs, symptom, behandling av akuta och kroniska former av hepatit B

Viral hepatit B är en viral ailment av inflammatorisk natur, vilket övervägande påverkar levervävnaden. När en person återvinner från denna sjukdom utvecklar han en bestående immunitet för livet. Men övergången från akut till kronisk progressiv form är möjlig.

Därefter överväger vi vad denna sjukdom är, hur den överförs bland vuxna, de första tecknen och symtomen på hepatit B, och vilka konsekvenser det har för kroppen om behandlingen inte startas i tid.

Hepatit B: vad är det?

Hepatit B (B) är en virusinfektion, som främst påverkar levern och leder till den kroniska progressiva formen av sjukdomen, vagnens transport, utveckling av cirros och levercancer.

Huvud tecknen på hepatit B är:

 • illamående,
 • aptitlöshet
 • ökad trötthet
 • gulsot,
 • obehag i rätt hypokondrium,
 • mörk urin.

Vad är funktionerna i hepatit B-viruset?

 1. Några minuter motstår viruset lätt upp till 100 ºC, motståndet mot temperaturen stiger om patogenen är i serum.
 2. Upprepad frysning påverkar inte dess egenskaper, efter upptining kommer den fortfarande att vara smittsam.
 3. Viruset odlas inte i laboratoriet, vilket gör det svårt att studera.
 4. Mikroorganismen finns i alla humana biologiska vätskor, och dess infektiöshet överstiger även HIV med en faktor på hundra.

Inaktivering av viruset genomförs under behandling i autoklaver vid upphettning till 120 ° C i 45 minuter, eller i en ugn vid 180 ° C i 60 minuter.

Viruset dör när det utsätts för kemiska desinfektionsmedel: kloramin, formalin, väteperoxid.

Orsaker och överföringsvägar

Enligt WHO uppskattningar är över 2 miljarder människor i världen smittade med hepatit B-viruset, 75% av världens befolkning bor i regioner med hög incidens. Varje år diagnostiseras en akut form av infektion hos 4 miljoner människor.

När hepatit B-viruset har gått in i blodet hos en fortfarande frisk person, når den hepatocyterna (leverceller) genom blodomloppet. De replikerar (multiplicerar) viruset, vilket infekterar ett ökande antal nya celler, med vissa delar av virusets DNA som införlivas i DNA av hepatocyter.

Immunsystemet känner inte igen förändrade celler och uppfattar dem som främmande. Antikroppsproduktion börjar förstöra förändrade hepatocyter. Sålunda förstörs levern, vilket leder till inflammation och hepatit.

Den överväldigande majoriteten av personer med hepatit B är personer i åldern 15-30 år. Bland dem som dog av denna sjukdom är andelen drogmissbrukare 80%. Personer som injicerar droger har störst risk för infektion.

Hur överförs hepatit B?

En person borde veta hur hepatit B överförs. Så att han kunde agera om han är nära bäraren av viruset. Virusinfektion finns i:

Det finns i dessa biologiska vätskor bäraren att koncentrationen av viruset är i stora mängder.

Det finns flera sätt att överföra hepatit B-viruset:

 • om du häller smittat blod till en frisk person
 • använd flera gånger samma spruta
 • genom medicinsk utrustning, om de inte producerade korrekt renhet: under samlag
 • nyfödd från moder:
 • infektion i hemmet.

Huvudvägen för infektion med hepatit B-gruppen är genom blod, någon annan biologisk vätska. Samtidigt är viruset väldigt aktivt, infektion kan gå bort efter några dagar, efter att blodet t ex torkar helt på kläder eller hygienartiklar. Därför finns det risk för infektion där det kan finnas kontakt med andra människors biologiska vätskor.

Risken för att få hepatit B visas när du besöker:

 • skönhetssalonger
 • manikyrprocedurer,
 • pedikyr,
 • tatuering, tatuering eller piercing, om instrumenten inte är tillräckligt sterila.

Läget för överföring av hepatit B under förlossningen kommer från moderen. För att minska risken för ytterligare virusuppträdande vaccineras barnet. Hepatit B kan manifestera sig i framtiden.

När en hälsosam hud och slemhinnor kommer i kontakt med patientens vätskor är infektionssannolikheten inte så hög, vilket innebär att hepatit B-viruset praktiskt taget inte sprids i vardagen. Mikroskador på huden ökar risken för infektion flera gånger. Vätskor från patienten är farliga även i torkat tillstånd!

Viruset överförs genom saliv, så det finns en chans att bli smittade under en kyss, om en frisk partner har mikrotraumas, tänder och tandköttssjukdomar i munnen, tillsammans med blödning.

Riskgrupp

Specialisten kommer snabbt bestämma hur hepatit B överfördes, fastställa omfattningen av aktiviteter och livsstil hos den som diagnostiserats.

Föremål av virusinfektion:

 • Hepatit överförs från en person som övar homosexuellt och promiskuöst sex.
 • Hälsoarbetare.
 • Missbrukare.
 • Personer som tjänar en mening i penitentiary institutions.
 • Hemodialyspatienter.
 • Mottagare av blod.
 • Spädbarn födda till en mamma smittad med ett virus.
 • Familjemedlemmar är smittade.
 • Turister som har valt endemiska områden för rekreation.

Utvecklingsformer

Vad är sannolikheten för att akut hepatit B kommer att bli kronisk?

 1. Sannolikheten beror på den ålder där en person blir smittad. Ju yngre åldern när infektion med hepatit B-viruset uppstår, desto större är sannolikheten för att utveckla kronisk.
 2. Nästan 90% av infekterade barn utvecklar kronisk infektion. Risken minskar när barnet mognar. Cirka 25% -50% av barnen infekterade mellan 1 och 5 år kommer att utveckla kronisk leversjukdom som orsakas av viruset.
 3. Risken för kroniskhet vid vuxen ålder är ca 10%. Överallt har de flesta människor med kronisk hepatit infekterats vid födseln eller i början av barndomen.

De första tecknen på kvinnor och män

De första tecknen på hepatit B:

 1. Svaghet, lätt feber, huvudvärk, aptitlöshet.
 2. Följ sedan tecken som orsakats av matsmältningsbesvär: illamående, buksmärtor, kräkningar. Försämrad bilirubinmetabolism orsakar mörkning av urinen och missfärgning av avföring.
 3. Efter dessa symtom börjar gradvis försvinna, utvecklar gulsot - motsvarande färgning av hud och sclera i ögonen.

De flesta patienter har inga tecken på sjukdomen. Därför betraktar läkare varje person som potentiellt infekterad, observerar nödvändiga försiktighetsåtgärder under medicinska förfaranden och använder engångsinstrument.

Symtom på hepatit B i vuxna

Inkubationstiden för viral hepatit B varierar inom relativt stora gränser, perioden från infektionstiden till utvecklingen av kliniska symptom kan vara från 30 till 180 dagar. Att bedöma inkubationstiden för den kroniska formen är ofta omöjlig.

Akut viral hepatit B börjar ofta på samma sätt som viral hepatit A, men dess preikuritiska period kan också förekomma i artralgisk form såväl som i den asthenovegetativa eller dyspeptiska varianten.

För någon typ av berusning lider centrala nervsystemet först. Kliniskt manifesteras detta av utseendet på följande cerebrotoxiska symptom:

 • sömnstörning
 • trötthet, svaghet;
 • apati;
 • störning av medvetandet.

I svåra former av sjukdomen kan hemorragisk syndrom utvecklas - ibland näsblödning, ökad gingivalblödning.

Hepatit i akut form kan slutföras med full återhämtning med bildande av beständig immunitet eller bli kronisk, som ofta åtföljs av böljande perioder av exacerbationer, ofta av säsongsbetonad natur.

I den akuta sjukdomen är det tre perioder:

 • preikterisk fas;
 • icteric period;
 • återhämtning.

Anicteric period

I denna period finns det inga specifika manifestationer av patologi. Symptom som är karakteristiska för de flesta virussjukdomar kommer fram:

 • huvudvärk;
 • mänskligt välbefinnande försämras gradvis;
 • aptitlöshet;
 • letargi;
 • svaghet;
 • muskel- och ledvärk
 • Utseendet av andningsorganen (hosta, rinnande näsa).

Gulsot är förknippat med ackumulering av bilirubin i blodet - en produkt av nedbrytningen av röda blodkroppar (röda blodkroppar). Normalt kommer bilirubin in i levern, där det binder till proteiner och i gallsammansättningen går in i tarmarna och tas sedan bort från kroppen.

Vid leverskador försämras denna funktion, vilket leder till ackumulering av bilirubin i blodet och mjukvävnaden, på grund av vilket den senare förvärvar en gul nyans.

Gulsotperiod hepatit B

Gradvis passerar symtomen i gulsotperioden. De visas också i en viss sekvens:

 • Förtäring av urin uppstår, färgen liknar mörk öl;
 • gul sclera och slemhinnor i munnen, speciellt om du lyfter tungan mot himlen;
 • färgade händer och hud.

Som gulsot dyker upp, minskar de allmänna symtom på förgiftning och tillståndet förbättras. Det kan finnas smärta eller tyngd i det rätta subkostområdet på platsen för projiceringen av levern. Ibland kan det finnas en rensning av avföring på grund av blockering av gallkanalerna.

Vid tidig användning av specifika droger försvinner symtomen gradvis och återhämtningen börjar. Om kroppen inte klarar av infektionen uppträder en kronisk form av patologi, som ofta blir till levercirros.

Kronisk form

Kronisk hepatit B manifesteras av följande symtom:

 • ökad trötthet
 • svaghet;
 • dåsighet;
 • minskad aptit
 • illamående, kräkning
 • uppblåsthet;
 • Karakteristiska symptom på kronisk hepatit B, såsom mörk urin, gulsot, förefaller mycket senare än i akut form.

Det finns atypiska former av sjukdomen:

 • anicteric;
 • slitna;
 • subklinisk (med nästan inga symtom);
 • mild, måttlig och svår;
 • maligna.

komplikationer

Enligt statistiken blir upp till 90% av befolkningen efter att ha lidit en infektion att bli av med sjukdomen nästan permanent. Men deras "fullständiga" återhämtning betraktas som relativ, eftersom den oftast åtföljs av resterande effekter i formuläret:

 • skillnaden mellan normal hud och gulligt mönster av dyskinesi eller inflammation i gallvägarna;
 • resterande asteno-vegetativt syndrom;
 • infektion kan vara drivkraften för utvecklingen av Gilbert syndrom.

Akut viral hepatit B leder sällan till döden (endast i fall av svår fulminantkurs), prognosen försämras signifikant med samtidiga kroniska leverpatologier, med en kombinerad lesion med hepatit C och D.

Döden hos dem som smittas med hepatit B uppträder ofta flera decennier senare som ett resultat av den kroniska kursen och utvecklingen av cirros och levercancer.

diagnostik

Om en person har avslöjat symptom som indikerar att han har form B-hepatit eller om han har anledning att tro att han kunde ha blivit smittad med denna sjukdom, måste han snarast besöka en medicinsk institution. Under mottagningen kommer specialisten att göra en inspektion, genom palpation undersöker leverområdet och samlar in en historia av sjukdomen.

Laboratorietestning av blod och urin hjälper till att bekräfta eller avvisa den primära diagnosen.

För diagnosen av denna sjukdom används förutom den vanliga biokemiska analysen av bilirubin och ALT specifika markörer av hepatit B:

Dessutom använder specifik diagnostik detektion av antikroppar mot dessa antigener och till det specifika HBcore-proteinet, vilket förekommer i akut hepatit B:

behandling

Behandlingen av hepatit börjar med ett besök till doktorn och obligatorisk undersökning. Detta gör att du kan tilldela ett exakt behandlingskort, samt identifiera andra möjliga sjukdomar, om de finns. I vilket fall som helst behandlas hepatit B fullständigt.

Hepatit B-behandling omfattar:

 • avgiftningsterapi;
 • underhållsbehandling;
 • förstärkning av immunsystemet
 • diet;
 • symptomatisk undertrycksterapi.

Behandling av akut hepatit B

 1. I milda former av hepatit B föreskrivs en sparsam diet, en bråkdel diet - 5-6 gånger om dagen, halvbädds vila (tillåtet att gå ur sängen för måltider, toalettbesök, hygienprocedurer).
 2. För måttlig svår hepatit är intravenös droppinfusion av lösningar för avgiftning föreskriven. Hepatoprotektorer, läkemedel som skyddar levercellerna från förstörelse, vitaminer, sorbenter, droger som tar bort toxiner från kroppen, är kopplade till behandlingen.
 3. Vid svåra hepatit B överförs patienten till intensivvården, där symptomatisk behandling utförs beroende på tillståndet.

Rehabiliteringsperioden - återhämtning från akut viral leverskada - varierar från patient till patient. Någon kan botas om några veckor, någon kan behöva 4-6 månader för att förbättra sitt välbefinnande.

 • Generellt är prognosen för akut hepatit B gynnsam: sjukdomen är fullständigt härdad hos 90% av patienterna.
 • I 5-10% av fallen, samtidigt som HBsAg upprätthålls i kroppen, utvecklas en kronisk form av sjukdomen, åtföljd av hög risk för komplikationer (cirros, hepatocellulärt karcinom, nedsatt gallblåsersmotilitet, Oddi sfinkter).

Intressant är övergången till den kroniska formen av sjukdomen mer karakteristisk för mild hepatit (anicteric, med latent kurs).

Hur man behandlar kronisk hepatit B?

När kronisk hepatit B diagnostiseras är behandlingen omfattande:

 • antivirala läkemedel såsom lamevudin, adefovir och andra används;
 • läkemedel som hämmar tillväxten av leverskleros, det vill säga interferoner, ordineras;
 • immunmodulatorer behövs också för att normalisera immunresponsen hos patienten;
 • hepatoprotektorer är viktiga för att hjälpa leverkampen på mobilnivån;
 • kan inte utan vitaminer och mineraler.

Dessutom rekommenderas patienter varje dag att dricka mycket vatten för att avgifta kroppen.

Beroende på svårighetsgraden av sjukdomen kan terapi utföras som en poliklinik eller en sjuksköterska. Läkaren bestämmer huruvida patienten behöver sjukhusvistelse eller inte, individuellt beroende på de kliniska manifestationerna av hepatit och svårighetsgraden av exacerbationen.

För patienter som har diagnostiserats med hepatit B finns det flera alternativ för utvecklingen av händelser:

 • En person genomgår komplex terapi och blir av med en virusinfektion, och förvärvar en stark immunitet mot denna sjukdom.
 • I en patient blir den akuta formen av hepatit B kronisk, vilket kan åtföljas av allvarliga komplikationer för kroppen.
 • Efter behandlingen blir patienten bärare av hepatit B-antigenet, som i årtionden inte kommer att orsaka honom oro. Under 20 år kan detta virus förekomma i patientens blod utan synliga kliniska manifestationer.
 • En patient som inte vänder sig till en medicinsk anläggning utvecklar cirros eller levercancer, vilket kräver akut kirurgisk ingrepp.

Efter avslutad behandling produceras viruset av viruset i individens blod i många år. Dessa människor blir bärare av denna infektion och är skyldiga att systematiskt granskas, liksom att bli testad utan att misslyckas.

Kost och rätt näring

Under den akuta perioden visas sängstöd och strikt dietmat. Diet för hepatit B under den akuta perioden är inriktad på maximal sparing av kroppen med god näring. Den akuta processen kräver efterlevnad av Diet №5А, där maten är beredd endast jord eller välkokt. Soppor kan göras med finhackade grönsaker. Separata rätter kokas i bakad form, men utan en uttalad skorpa. Diet - 5 gånger om dagen.

I kronisk hepatit B är kost nr 5 valfri, men det är värt att hålla en referenspunkt när man gör menyn. Experter säger att i det kroniska skedet är det viktigt att följa en hälsosam diet. Korrekt hälsosam kost innebär att man spenderar tillräckligt med protein, fett, kolhydrater och friska spårämnen.

Vad att inte äta?

 • färskt och rågbröd;
 • Produkter från fancy eller puffdekor
 • hirs och alla baljväxter;
 • buljonger;
 • fett kött, grillat kött, korv, rökt kött;
 • slaktbiprodukter och konserver
 • grädde och fettost ost;
 • svampar, baljväxter, syltad grönsaker, rovor, rädisor, rädisa, kål, sorrel, vitlök, lökar;
 • sura frukter och rik på fiber;
 • kakao, kaffe, choklad, kolsyrade drycker.

Tillåtna livsmedel

Måltider och livsmedel tillåtna för användning vid akut och kronisk hepatit B:

 • gårdagens bröd;
 • färska bakverk med olika fyllningar;
 • kex, marshmallows;
 • soppor kokta i vatten, mjölk, låg fetthaltbuljong;
 • kycklingskinka och korv;
 • från kött - kyckling, kalvkött, kaninkött;
 • från fisk - pollock, kummel, vitling;
 • ånga och bakade omeletter;
 • ångade köttbullar och patties;
 • mjölk, mager mejeriprodukter;
 • alla typer av grödor
 • pasta och pasta;
 • grönsaksalladar, klädd med solrosolja eller mager gräddfil;
 • vegetabiliska fetter;
 • bihoney
 • frukt och grönsaker i form av bakad, kokt, rå;
 • icke-sura grönsaker, bär och fruktjuicer;
 • grönt te.

När hepatit stör processen för gallbildning, vilket leder till försämrad absorption i matsmältningskanalen på K-vitamin och dess bristfällighet. Produkter innehållande vitamin K:

 • persilja,
 • vattenkrasse,
 • basilika,
 • koriander,
 • kål (broccoli, Peking, vit),
 • selleri rot,
 • sviskon,
 • avokado,
 • cashewnötter, pinjenötter.

utsikterna

 1. Akut viral hepatit B är sällan dödlig. Prognosen förvärras när blandade infektioner med hepatit C, D virus, närvaron av samtidiga kroniska sjukdomar i hepatobiliärsystemet, sjukdomen fulminant.
 2. I kronisk form dödas patienter flera årtionden efter sjukdomsuppkomsten som ett resultat av utvecklingen av deras primära cancer eller levercirros.

Är Hepatit B Reinfected?

Nej, efter att du hade hepatit B hade du antikroppar som skyddar dig mot viruset för livet. En antikropp är en substans som finns i blodet som kroppen producerar som svar på ett virus. Antikroppar skyddar kroppen mot sjukdomar som är förknippade med virus och förstör dem.

Förebyggande av hepatit B

För att undvika infektion med hepatit B rekommenderar läkare att du följer dessa riktlinjer:

 1. Vaccinera ditt barn, men med en separat, dyr medicin, i stället för standarden, planerad en.
 2. följa reglerna för personlig hygien - använd inte andra människors hygienprodukter;
 3. försök att äta mat berikad med vitaminer och mikrodelar, samt undvika skadliga livsmedel;
 4. ge upp alkohol, röka
 5. Ta inte olika droger utan behov, för många av dem har nedsatt leverfunktion
 6. försök att undvika att besöka skönhetssalonger av tvivelaktig natur;
 7. Försök att inte få barn hemma, i orter etc.

Hepatit B är en leversjukdom som kan leda till allvarliga konsekvenser för hela kroppen. Om du upplever obehagliga symptom, var noga med att träffa en gastroenterolog för att få diagnosen och en noggrann diagnos.

Hepatit B: Hur överförs det?

Hepatit B är en av de farligaste virusen idag, den är extremt hård och kan förbli aktiv även i torkat blod och andra biologiska vätskor under ganska lång tid. Trots det faktum att förekomsten av denna typ av hepatit minskar på grund av vaccinationer är det värt att veta hur hepatit B överförs.

Hepatit B sker övervägande hos personer 20-50 år, förekomsten av barn och ungdomar minskar på grund av vacciner. I detta fall blir levercancer, som utvecklas till följd av lesionen, den främsta orsaken till dödsfallet från hepatit.

Incubationsperioden för ett virus, när det inte manifesteras, är ganska lång. Den kan variera från en månad till sex månader, allt beror på tillståndet för mänsklig immunitet. Hälsan är starkare, viruset aktiveras långsammare. Svårighetsgraden av sjukdomens manifestationer beror också på organismens skyddande egenskaper: hos personer med nedsatt immunitet blir hepatit nästan omedelbart kronisk utan några märkbara manifestationer.

Att veta hur du kan bli smittad med hepatit B-viruset hjälper dig att få ut det mesta av det. Dessutom finns det många stereotyper om sätten att infektera med denna sjukdom, vilket inte bara skadar friska människor, men också bärare av viruset.

Det är viktigt! Huvudfaren hos hepatitviruset är osynligheten och osynligheten hos huvudsymptomen.

Hur överförs hepatit B från person till person?

Huvudvägen för infektion med hepatit B-gruppen är genom blod, någon annan biologisk vätska. Samtidigt är viruset väldigt aktivt, infektion kan gå bort efter några dagar, efter att blodet t ex torkar helt på kläder eller hygienartiklar.

Därför finns det risk för infektion där det kan finnas kontakt med andra människors biologiska vätskor. Risken för att få hepatit B visas när man besöker skönhetssalonger, manikyr, pedikyr, tatuering, tatuering eller piercing, om instrumenten inte är sterila nog.

Tyvärr är risken för infektion också hög i medicinska institutioner, på kontoret hos tandläkaren. Också hög sannolikhet är närvarande hos personer med narkotikamissbruk, de som har många oskyddade sex. I allmänhet utmärks följande riskgrupper:

 1. Medarbetare av medicinska institutioner som ständigt är i kontakt med blod och andra kroppsvätskor.
 2. Människor med ett stort antal sexpartner som inte använder skyddsutrustning.
 3. Familjemedlemmar, personer som bor i samma hus med en person som är infekterad med hepatit B.
 4. Människor som bor i fängelser, där risken för att sprida smitta på grund av den trånga bristen på hygien ökas.
 5. Människor som injicerar droger. Ofta utförs injektioner vid ohälsovillkor, flera personer använder samma spruta.

Människor i riskgrupper rekommenderas att vaccineras mot hepatit B. Dessutom är risken för infektion hos vårdpersonal i vissa fall ett speciellt läkemedel som används - immunoglobulin, vilket eliminerar risken att utveckla sjukdomen. Effekten av en sådan injektion är 60-90%, varför vaccination är att föredra i förväg.

Även personer som redan har genomgått hepatit B är inte smittade igen. De som varit sjuka kommer alltid att vara immun för denna typ av virus. I alla andra fall kan du få.

Är det möjligt att smittas i vardagen

Eftersom viruset är närvarande i alla kroppsvätskor är sannolikheten att smittas av en person som bor i samma lägenhet närvarande. I grund och botten kan viruset förbli på personliga hygienartiklar, du borde aldrig dela dem med andra människor.

Det är värt att notera att infektion trots den höga aktiviteten hos viruset i alla biologiska vätskor sker endast när vätskorna kommer i kontakt med skadad mänsklig hud. Därför kan livet med en person som känner till sin diagnos, möjliga sätt, eftersom han oavsiktligt kan infektera andra, genomgå fullvärdig behandling, inte är farlig. Sjukdomen överförs inte av luftburna droppar under konversation, under måltider och andra liknande situationer.

Om blod och andra vätskor kommer in i föremål eller kläder, är det lämpligt att desinficera dem. Sakerna bör tvättas, torkas med eventuella antiseptiska ämnen. Kläderna ska tvättas vid 60 grader i minst en halvtimme eller kokas i 3-4 minuter.

Det är viktigt! Alla familjemedlemmar till patienten med hepatit B rekommenderas att vaccineras.

Skickas sexuellt

Hepatit B överförs sexuellt genom oskyddad sex, sannolikheten för överföring av viruset är cirka 30%. Det viktigaste sättet att skydda mot överföring är kondomer.

I utseende kan en person inte få veta om han är sjuk med hepatit B eller inte, därför är det i alla fall lämpligt att se till. Det är värt att notera att denna infektion är den enda sexuellt överförbara infektionen som du kan vaccinera från.

Viruset överförs också genom saliv, så det finns en chans att bli smittade under en kyss, om en frisk partner har mikrotraumas, tänder och tandköttssjukdomar i munnen, tillsammans med blödning.

Hur överförs barnet

Under graviditeten är barnet säkert, placentan skyddar fostret från viruset. Risken för överföring av sjukdomen till barnet uppstår emellertid om det finns sjukdomar som kan skada placentans integritet eller vid förlossning om barnets hud skadas.

Därför vaccineras alla barn av smittade mödrar mot hepatit B direkt efter födseln. Denna sjukdom kan vara extremt farlig för en nyfödd, och dess konsekvenser kan leda till många sjukdomar.

Amning med hepatit B är säkert nog om mamman inte har några sprickor, andra bröstvårtskador. Annars rekommenderas att byta till artificiell utfodring.

Hur många människor lever med hepatit B

Hittills finns det många effektiva metoder för diagnos och behandling av hepatit B, denna sjukdom kan helt botas. Den främsta orsaken till dödsfallet från hepatit är cirros eller levercancer, om sjukdomen upptäcks före komplikationer, är prognosen gynnsam.

Det viktigaste i behandlingen är att följa alla rekommendationer från specialister och ta mediciner under överinseende av en läkare. Det är också viktigt att följa en diet, en del av näringsreglerna måste följa hela sitt liv. Människor som har haft hepatit B är begränsade till alkoholintag för livet.

Om viruset inte helt kan elimineras utförs underhållsbehandling. Med en hälsosam livsstil och kontinuerlig övervakning av välbefinnande kan patienter leva i årtionden utan några märkbara problem.

Hepatit B: Hur viruset överförs, och vilka metoder finns för att förebygga hepatit B

30% av befolkningen på planeten har markörer i det överförda blodet eller nuvarande viral hepatit B. Den här stora indikatorn indikerar att viruset enkelt överförs mellan människor. Att veta hur hepatit B sänds kommer att bidra till att undvika farliga situationer, vidta förebyggande åtgärder i tid och inte bli sjuk.

Nästa analyserar vi i detalj:

hur hepatit B inte överförs

hur kan du få hepatit B och C;

Vilka är de mikrobiologiska mekanismerna för hepatit B-infektion?

hur man smittar i vardagen;

Vad ska man göra om dina nära och kära (speciellt man eller fru) har hepatit B, och om infektionen överförs via en kyss.

Artikelns innehåll:

Om hepatit B: viktiga nummer

Hepatit B är mycket smittsam. Det är därför detta virus tillhör en av de farligaste infektionerna. Viruset finns på alla kontinenter och länder, men fördelar fortfarande en hög, måttlig och låg fördelning av viruset. Således inkluderar länder med högsta nivå av infekterade människor Kina, Sydostasien, Taiwan och Stilla havet. Tänk bara: här har 5-20% av befolkningen, enligt olika uppskattningar, antingen drabbats av hepatit orsakad av hepatit B-viruset eller är för närvarande lidande av det. I vissa asiatiska regioner är hälften av befolkningen infekterad med viruset. Generellt är det troligt att cirka 80% av alla människor på planeten infekterad med hepatit B-viruset är i Asien. Det är oerhört viktigt att veta om detta när man åker på en resa till dessa platser. Spridningen av virus är lägre i Afrika, Östeuropa och Alaska.

Det beräknas att cirka 80% av alla människor på planeten infekterad med hepatit B-viruset är i Asien

Länderna med måttlig (mellanliggande) spridning av människor infekterade med hepatit B-viruset är Ryssland, centrala, södra Asien, östra och norra Europa och Central- och Sydamerika. Enligt olika uppgifter uppskattas att cirka 43% av alla infekterade på planeten befinner sig i områden med mellanfördelning.

I Ryssland är de mest "osäkra" med tanke på infektionsrisken regionerna: Tuva, Yakutia, Komi-Permyatsky och Khanty-Mansiysk autonoma okrugs, eftersom de flesta människor som är infekterade med hepatit B finns här i landet.

Nordamerika, Östeuropa, Australien och Japan är bland de mest "säkra" platserna på jorden i relation till virusinfektion. Ett intressant mönster upptäcktes av forskare: i de länder där nivån av infekterade personer är störst, överförs hepatit B ofta till ett barn från en moder som är infekterad med ett virus före, under och efter förlossningen. Och i länder med låga nivåer av infekterade personer överförs hepatit B genom användning av intravenösa droger eller genom sex med infekterade personer. Men låt oss prata mer om det senare.

Du kanske undrar varför det inte finns några exakta antal smittade personer, varför indikatorerna är så spridda. Varför säger vissa studier att 80% av de infekterade är i Asien, och andra att 43% av de som är infekterade med hepatit B-viruset lever i länder med en mellanliggande distributionsnivå. Detta beror främst på den frekventa maskeringen av viral hepatit för andra sjukdomar eller frånvaron av några manifestationer hos en infekterad person. Till exempel i USA i 2001 upptäcktes 78 000 fall av hepatit B, men endast 7844 personer hade kliniska manifestationer i form av smärta, försämring av välbefinnande och andra symtom.

Varför är det viktigt för oss? För det första kan sådana smittade människor omges av friska människor, och ovilligt bidrar vidare till spridningen av detta farliga virus. För det andra är sådana fall utan att sjukdomen manifesteras ofta helt enkelt inte beaktad eftersom en sjuk person inte finner någon anledning att gå till doktorn. Och som vi ofta har, går vi bara till läkaren när något är redan sjuk. En viktig punkt i risken för infektion bestäms av befolkningens migration. I USA upptäcktes till exempel att 95% av alla nya fall av diagnostiserad kronisk infektion med hepatit B-viruset inträffar hos invandrare.

Vi upptäckte att sannolikheten för infektion med hepatit B direkt beror på din plats. De mer infekterade människorna finns runt, desto större är risken för att bli smittade också. Därefter kommer vi att ta reda på i detalj hur hepatit B är infekterat, hur hepatit B överförs, hur det är infekterat med hepatit B och hur man säkerställer förebyggande av hepatit B även i länder med höga nivåer av infekterade individer.

Hepatit B-överföringsfaktorer: Virusresistens

Det är definitivt känt att överföring av viruset, d.v.s. Risken för infektion med hepatit B beror på dess egenskaper. Säkert antog du inte att när en nål punkterades på gatan var risken att smittas med hepatit B-viruset 2-30% och det med humant immunbristvirus (HIV) 0,03-0,3%. Detta beror på att hiv är extremt instabilt i virusens yttre miljö, vilket inte är fallet för hepatit B-viruset. Låt oss diskutera huvuddragen:

Mikrograf: Hepatit B-virus

På torra ytor som bord, pennor, etc., varar det upp till 7 dagar;

i torkat blod förblir det också upp till 7 dagar vid en lufttemperatur på 25 grader Celsius (till exempel blodet i nålen som används av missbrukaren);

vid minus 20 grader Celsius kan det till och med bestå upp till 15 år;

torr värme i en timme kan förstöra viruset;

kokar i 30 minuter eller bearbetar i en speciell enhet-autoklaver leder till virusets död först efter 30 minuter;

ultraviolett strålning, eter dödar viruset;

Känslig för desinfektionslösningar, behandling med en 3-5% lösning av kloramin, 6% väteperoxid under minst en timme eller behandling med 70% etylalkohol i mer än 2 minuter leder till att viruset dör.

Nu blir det uppenbart varför viruset är så utbrett och inte blir mindre signifikant. Hans höga stabilitet i den yttre miljön ger honom möjlighet att vänta länge efter "hans timme". Det är viktigt att data om neutralisering av viruset används om det behövs för att vidta åtgärder för att förebygga utvecklingen av viral hepatit, om du tror att sådana åtgärder är nödvändiga. Och här, när det exakt är nödvändigt, analyserar vi i detalj i följande stycken.

Hur sprider hepatit B? Är hepatit B överförd från djur?

Innan vi analyserar hur du kan få hepatit B, låt oss diskutera vem de kan få från. Hepatit B-virus är en antroponotisk infektion. Vad betyder detta? Antroponos är ett ord som kombinerar två grekiska rötter, vilket betyder "man + sjukdom" (en infektiös person med hepatit B). Detta ord återspeglar kärnan i sjukdomen. Det kan överföras endast från person till person.

Hepatit B-viruset kan inte infekteras från djur, inklusive vid skärning av djurkroppar, kontakt med blodet, djurbett. I sådana fall finns risk för infektion med andra sjukdomar: tularemi, pest, rabies, miltbrand och några andra. dvs Källan för infektion med hepatit B-viruset kan bara vara en person med akuta eller kroniska former av sjukdomen. Detta är viktigt för ytterligare förståelse för överföringen av hepatit B.

Hepatit B-viruset är en antroponotisk infektion, det vill säga det kan endast överföras från person till person.

Sätt att överföra hepatit B: hur hepatit B överföres från en person

I människokroppen finns det olika biologiska miljöer, det vill säga bland annat blod, saliv, sperma, vaginalvätska, tårvätska och några andra vätskor. När det är infekterat med hepatit B-viruset är det möjligt att upptäcka viruset eller dess markörer i alla dessa biologiska medier, men endast i olika koncentrationer. Den högsta koncentrationen av viruset finns givetvis i blodet. Därför är blodet det viktigaste föremålet för överföring av viruset. Alla andra medier kan vara involverade i överföringen av viruset, men i mindre utsträckning. Till exempel när hepatit B överförs av saliv. dvs Risken för infektion hos en frisk person som kommer i kontakt med dessa medier kommer att vara mycket låg än vid kontakt med blod.

Så allt som innehåller dessa infekterade biologiska miljöer är farligt ur synvinkel av möjlig infektion. Alla mekanismer som involverar dessa medier kan i stor utsträckning delas in i två grupper: naturliga mekanismer och artificiella. Låt oss betrakta mer detaljerad vad som tillhör varje grupp av infektionsmetoder med hepatit B:

Naturliga infektionsmekanismer

Denna omfattande grupp innehåller tre överföringsfaktorer:

Hepatit B-infektion från infekterad mor till foster

En sådan infektion kan inträffa före leverans, vid förlossning och även efter förlossning när man matar med modermjölk. Oftast överförs hepatit B till barnet alldeles vid födseln när de passerar moderns födelsekanal i nära kontakt med den vaginala hemligheten, moderns blod. Denna infektionsväg är vanligast i de asiatiska länderna, där det största antalet människor som smittats med viruset har identifierats.

Sexuellt överförd infektion med hepatit B

Är sexuellt överförbar hepatit B? Det råder ingen tvekan om det. Vanligare hos ungdomar, medelålders människor. En sådan mekanism är vanlig i USA, Östeuropa, Japan och andra platser med låg spridning av viruset. Hepatit B överförs sexuellt genom olika former av sexuell kontakt. Inte så viktigt heterosexuell eller homosexuell var kontakt. Även om det antas att risken för infektion med homosexuella kontakter är högre. Risken för infektion beror emellertid på skador på könsorganens slemhinna, munnen (om kontakten var oral), anus (under analsex). Under kontakten förvärvar slemhinnan, som normalt bör vara det skyddande membranet i kroppen, mikroskador, d.v.s. mycket små tårar och andra skador. När förorenade medier kommer i kontakt (sperma, vaginala sekretioner och ännu mer blod) med sådana mikrotraumas skapas ett "utmärkt" tillstånd för överföring av viruset. Men även om det inte finns några mikrotraumor kan även normal kontakt med infekterade spermier eller vaginala sekret orsaka infektion.

Naturligtvis ökar ett stort antal sexuella partners risken att bli smittade med hepatit B-viruset. Eftersom det finns en stor chans att bli infekterad med hepatit B, om du träffar smittade personer oftare. Men det finns fall där i familjen en person har hepatit B, men smittar inte hans sexpartner, även med oskyddad sex. Detta är möjligt med en kombination av många faktorer: Koncentrationen av viruset i en infekterad persons biologiska medium är viktigt, mottaglighet för infektioner i sexpartners kropp, slimhinnans och hudens integritet och ett antal andra orsaker.

Läs mer om "bäraren" av hepatit B-viruset i specialartikeln.

Infektion med hepatit i hemmet (vad kallas, kontaktöverföring)

Hur kan du få hepatit B på hushålls sätt? Alla de biologiska vätskor som vi har angivit kan ligga på olika föremål i 7 dagar. Till exempel är infektion på detta sätt möjligt hos idrottare genom kontakt med blod, stroke etc. Risken för infektion är hög eftersom blodet innehåller den högsta koncentrationen av virala kroppar. Se även kontaktvägen och biterna. Så när en drogmissbrukare biter och blir smittad med saliv i blodet finns risk för infektion med viruset, även om det sällan detekteras. Viruset överförs inte genom mat och vatten. Förutom att inte få ett virus när man skakar hand och kramar, om det inte är ett handslag med två blodiga händer. Och när man använder vanliga hushållsartiklar (hepatit B genom rätter, handdukar etc.) finns det risk för infektion. Och ännu mer risken för infektion när man använder en smittad person en enda tandborste, rakhyvel och andra personliga hygienprodukter som kan ha blod.

Lever hepatit B genom saliv?

Hepatit B och kyssar är också ett viktigt sätt att möjliggöra överföring. Speciellt hepatit B överförs när man kysser med bitande och bildar mikrotraumor i slemhinnan. Uttalandet att hepatit B inte överförs via spott false. Vi har redan upptäckt att saliv helt enkelt innehåller en lägre koncentration av viruset, men det är fortfarande kvar. Om din släkting har en hepatit B-man, har din fru därför hepatit B-infektion, men det finns alla förebyggande metoder för att undvika det.

Hur man inte får smittas om mannen har hepatit B, en släkting eller en person med hepatit B, hur man bor med hepatit B i familjen och vilka förebyggande åtgärder som finns för hepatit B, kommer vi att berätta ytterligare.

Konstgjorda mekanismer

Det kan betonas att denna väg alltid är förknippad med skador på huden eller slemhinnorna. Men inte i form av mikrotraumas, som med sexuell överföring. Till exempel piercing en nål med en nål när du applicerar en tatuering, piercing huden när man injicerar droger eller andra ämnen. Så det är möjligt i denna stora grupp att villkorligt skilja mellan två vägar i strid med integriteten hos huden och slemhinnorna. Hur är människor smittade med hepatit B genom artificiella vägar?

Medicinska manipuleringar

Dessa inkluderar medicinska och nödvändiga för diagnos av forskning. Till exempel introduktion av droger i en ven med en "infekterad" nål eller en blodtransfusion utan föregående undersökning av hepatit B- och C-infektion. Olika akupunktur och andra hudsjukdomar kan vara i riskzonen för att dra ihop viruset. Detta inkluderar virusinfektion av vårdpersonal som står i konstant kontakt med blod.

Icke-medicinska manipuleringar

Oftast är riskfaktorer tatuering, piercingar, som också åtföljs av ett brott mot hudens och slemhinnans integritet. Emellertid är den mest kända och vanliga metoden införandet av intravenösa droger.

Ofta av alla ovannämnda metoder sker infektion genom sexuell kontakt eller intravenös administrering av narkotiska läkemedel. De återstående infektionsfallen är mycket mindre vanliga. Men det här är typiskt för Ryssland. Samma sak gäller för länderna i Asien att överföringen av viruset från en infekterad mamma till ett barn är mer karakteristiskt. Det är värt att komma ihåg att viruset inte överförs via urin och avföring. Ett undantag händer om de innehåller blod. Nu, efter att ha granskat alla möjliga mekanismer för överföring av viruset, låt oss se vilka förebyggande metoder som finns, och vilka av dem är verkligen oerhört viktiga.

Förebyggande av HBV: Vilka är åtgärderna för att förebygga hepatit B

Hepatit B är smittsam, och vi har redan demonterat möjliga mekanismer för överföring av viruset. Det är extremt viktigt att förstå dem för egen hälsa och för att förhindra infektion. Förebyggande av hepatit B är uppdelad i specifika och icke-specifika.

Icke-specifik profylax

Icke-specifik profylax består i obligatorisk sjukhusvistelse av en patient med akut hepatit B. En sådan patient bör endast behandlas på sjukhusets sjukhus. Obligatorisk behandling av patientens hemvist, hans personliga tillhörigheter 3% lösning av kloramin. Är kläder förorenade med hepatit B? Teoretiskt ja. Därför är det viktigt att koka kläderna hos patienten i minst 30 minuter. Det är absolut nödvändigt att övervaka alla som bodde och stannade länge hos patienten. Denna observation fortsätter i 6 månader. Detta är en förebyggande åtgärd för personer som kan bli smittade av att vara nära en smittad person.

Icke-specifik profylax utesluter också nödvändigtvis infektionsmekanismer. Om din släkting är sjuk med hepatit B, är det värt att komma ihåg hur hepatit B överförs genom en kyss, genom saliv, i vardagen, även om detta är sällsynt. Man måste komma ihåg att det är bättre att ha personliga saker som alla använder individuellt. Det gäller nödvändigtvis tandborstar, rakhyvelor. Hepatit B genom disken kan också överföras om det fortfarande är smittat med saliv eller blod.

Sexuella kontakter, om de inte kan uteslutas, borde bara vara med barriärprevention (manliga kondomer). Oralsex bör uteslutas. Analsex endast i kondom.

Var noga med att vara uppmärksam på överensstämmelse med säkerheten i stugan, om du ska få en tatuering eller piercing. Verktyg måste vara disponibla. Även om vissa bearbetningar i vissa fall inte utesluts. Kan jag få hepatit hos en frisör? Det är möjligt om frisören använder återanvändbara föremål och före det fanns kontakt mellan dessa föremål och en smittad person. Risken är extremt ökad om han hade sår på huvudet. Detta är naturligtvis osannolikt, men det finns en risk. Därför är det bättre att välja frisörer med en noggrann bearbetning av verktyg eller använda engångsprodukter. Detsamma gäller användningen av återanvändbara sprutor för intravenös användning av läkemedel, införande av läkemedel.

Det är uppenbart att hepatit B är smittsam och ett av de viktigaste sätten att utesluta infektion är att eliminera alla möjliga riskfaktorer och utesluta överföringsvägar. I vissa fall är det mycket svårt att göra detta (till exempel för att kontrollera användningen av blod för transfusioner, instrument för operationer), men när du kan spåra och kontrollera situationen är det bättre att använda det.

Särskilt förebyggande av hepatit B

Vaccination är den främsta förebyggande åtgärden för hepatit B. Vaccinet mot detta virus uppfanns tillbaka 1981. Ett vaccin är ett speciellt uppfunnet läkemedel för att skapa immunitet mot en viss sjukdom. I det här fallet är hepatit B-viruset. Det består av viruspartiklar som, när de införs i kroppen i denna form, inte leder till utveckling av hepatit å ena sidan och samtidigt bidrar till att bilda immunitet mot viruset. Därför kommer immunsystemet att beredas för att möta fienden vid kontakt med viruset efter vaccination. Dessa viruspartiklar brukade vara "naturliga", dvs viruspartiklar erhölls från donatorer infekterade med hepatit B-viruset. Nu används sådana vacciner inte. Istället skapade de "artificiell", erhållen genom genteknik, vacciner som inte orsakar biverkningar och komplikationer som deras "naturliga" motsvarigheter hade. Immunitet efter detta vaccin varar tillräckligt länge. Det innebär att en vaccinerad person inte blir sjuk med viral hepatit B, åtminstone i 25 år i 85-90% av fallen.

Läs mer om vaccination mot viruset i artikeln "Vaccination mot hepatit B".

Om en person är utsatt för viral hepatit B, bör vaccination utföras oftare (1 gång om 5 år). Eftersom risken för infektion och kontakt med hepatit B-viruset hos dessa människor är större. Riskgruppen omfattar:

Babies födda till mödrar smittade med viruset;

Patienter som är planerade att få blodtransfusioner, blodkomponenter, organtransplantationer;

Patienter som är planerade att genomföra kirurgiska och diagnostiska invasiva förfaranden (med punktering av hud / slemhinnor);

Människor som använder droger, speciellt intravenöst;

Riskabelt sexuellt beteende (prostitution, till exempel);

Människor som befinner sig i regioner med en hög nivå av människor som är infekterade med hepatit B-viruset.

Människor som är i kontakt med en infekterad person (till exempel en släkting som har en relation till hepatit B).

Vaccination utförs enligt olika system i enskilda fall. Det finns en rutinmässig immunisering. För första gången administreras vaccinet i det här fallet till nyfödda medan de fortfarande är på sjukhuset under de första 12-24 timmarna efter födseln. Sedan genomförs 1 månad och i 6 månader upprepade vaccinationer. Det finns också begrepp för accelererad vaccination och vaccination för snabb bildning av immunskydd. Individuellt utförs vaccination även hos barn födda till smittade mödrar, hos personer med immunbrist, och hos personer som kan ha varit i kontakt med viruset i farliga situationer (nålspets på gatan). Varje vaccin, som det är ett läkemedel, har instruktioner för användning. Det måste studeras innan du använder vaccinet och håller fast vid dessa åtgärder.

Vaccination tillåter en person att inte bli sjuk med viral hepatit B under minst 25 år i 85-90% av fallen.

Låt oss undersöka i detalj ett exempel på specifik profylax vid en oavsiktlig injektion på gatan med en obegriplig nål, som teoretiskt kan innehålla blod med hepatit B-viruset. Om en person injiceras med en sådan nål är det angeläget att utföra specifik profylax av sjukdomsutvecklingen. Det är nödvändigt att göra ett vaccin inom de första 48 timmarna (ju tidigare desto bättre) efter kontakt med ett eventuellt infekterat objekt. Vaccination utförs enligt följande schema: den första vaccinationen inom de första 48 timmarna efter kontakt, den andra vaccinationen efter 1 månad, den tredje - efter 2 månader. Sådan vaccination anges: 0, 1, 2 månader. Eller ett annat system: i de första timmarna, på sjunde dagen och på den 21: e dagen efter kontakt. Ett sådant schema är angivet: 0, 7, 21 dagar. Därefter observeras en person av en läkare för att eliminera symtomen på utvecklingen av komplikationer, infektion med ett virus. 12 månader efter kontakt krävs revaccination. Det vill säga vaccinet mot hepatit B-viruset återintroduceras. Med den korrekta sekvensen av åtgärder, är sannolikheten för infektion nästan eliminerad.

Det är extremt viktigt att få barn med hepatit B. Naturligtvis kan en frisk kvinna bli gravid av en sjuk man eller kvinnan själv kan smittas. Överförs det till barn eller inte i sådana fall? I båda fallen finns det risk för infektion hos fostret, dvs överföring av viruset från moder till barn före, under och efter förlossning. Specifik profylax i sådana fall minskar också risken för eventuell sjukdom betydligt. På särdrag av graviditet med hepatit i artikeln "Graviditet med viral hepatit B och C".

Förekomsten av sjukdomen är bättre att förebygga än att hantera de svårigheter som redan uppstått. Också med hepatit B. Ospecifik och specifik profylax skapar alla möjliga förutsättningar för att förebygga infektion. Det är bara nödvändigt att komma ihåg om förekomsten av profylax och inte att glömma att använda den.


Fler Artiklar Om Levern

Kolecystit

syster

Förebyggande av yrkessjuksköterska infektion
Varje yrke är förknippat med risken för sjukdom. Skälet kan vara annorlunda: Felaktig utrustning, brott mot säkerhetsstandarder, utveckling av dolda sjukdomar, brist på hygien etc.
Kolecystit

Cholecystitisstudie

Innan du gör en korrekt diagnos av "cholecystit" måste läkaren samla fullständig information om patientens tillstånd och studera symptomen i detalj. För detta förutom att samla anamnesis föreskrivs speciella undersökningar och diagnostiska metoder.